Foto: Shutterstock.com

Valitsus otsib partnerit kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogrammi läbiviimiseks

05. märts 2021 | Uudised

Taotlusvooruga “Kohanemist ja lõimumist toetav kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogramm” otsib siseministeerium partnerit, kes korraldaks kolmanda riigi kodanikele programmi, mille fookuses on spordi- ja liikumisürituste korraldamine ja külastamine.

Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on välja töötada jätkusuutlik spordil põhinev programm, mis toetab Eestis elavate kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate ja nende pereliikmete esmast kohanemist ja hilisemat lõimumist erinevate spordiga seotud tegevuste kaudu. Oluline on aidata sihtrühmal leida ja arendada endale kohalik sotsiaalne võrgustik ning kohaneda seeläbi paremini uues keskkonnas. Programmi abil on soov kaasa aidata ka sihtrühma muude igapäevaoskuste arengule ja toetada kultuuridevahelist dialoogi.

Spordil on oluline roll välismaalaste, sh kolmandate riikide kodanike, kohanemisprotsessis, omades tervistavat, harivat, meelelahutuslikku ja sotsiaalset toimet. Läbi sportlike tegevuste on võimalik laiendada suhtlusvõrgustikku ning kasvatada usaldust erineva taustaga inimeste vahel. Rahvusvaheline kogemus on näidanud, et ilma sporditegevuseta jäävad lahendamata mitmed olulised probleemid, nagu kultuurišokk, sotsiaalne võõrandumine või piiratud sotsiaalne mobiilsus, mis vähendavad omakorda muude kohanemis- ja lõimumisteenuste positiivset mõju. Uues riigis kohanemine on aeganõudev protsess ning esmajoones on inimestel vajadus rahuldada põhivajadused, nagu näiteks töö ja pereeluga seotud küsimused. Seetõttu vajavad nad sageli tuge, et osaleda täisväärtuslikult Eesti ühiskonnaelus ning seda vajadust on soov toetada läbi nimetatud taotlusvooru.

Taotlusvooru idee valmis koostöös kultuuriministeeriumiga. Taotlusi on oodatud esitama kõik asutused, kellel on varasem sporditegevuste läbiviimise ja erineva emakeelega inimestele koolituste läbiviimise kogemus.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus juuni 2021 – september 2022. Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru tegevuste läbiviimisel arvestatakse kõiki koroonakriisi eripärasid, võttes arvesse perioodil kehtivaid piiranguid ja suuniseid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill.

GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel