Foto: Unsplash

Spordi eest vastutavad ministrid ühisavalduses: inimõiguste austamine ja rahumeelsed suhted on rahvusvahelise spordi aluseks

09. märts 2022 | Uudised

Kultuuriminister Tiit Terik liitus 35 riigi spordiministrite ja kõrgemate ametnike ühisavaldusega, kus kutsutakse rahvusvahelisi spordialaliite keelustama Venemaa ja Valgevene osalust rahvusvahelises spordis ning tunnustatakse neid alaliite, kes on seda juba teinud.

Avalduses toonitatakse, et Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, mida võimaldab Valgevene valitsus, on vastuvõetamatu ning Venemaa rahvusvaheliste kohustuste ränk rikkumine.

Allakirjutanud toetavad rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide seisukohta, et Venemaal ja Valgevenel ei tohiks lubada korraldada rahvusvahelisi spordiüritusi, samuti ei tohiks neile anda korraldusõiguseid või võimalust korraldusõigusele kandideerida. Samuti rõhutatakse, et Venemaa või Valgevene sportlastel, spordiametnikel ja meeskondadel tuleks keelata võistlemine teistes riikides. Seejuures peaksid olema keelatud ka brändid, linnameeskonnad või juriidilised kehad, mis sisuliselt esindavad Venemaad või Valgevenet, näiteks suured jalgpalliklubid. Leitakse, et võimaluse korral tuleks võtta kasutusele meetmeid piiramaks sponsorlust ja muud rahalist toetust asutustelt, mis on seotud Vene või Valgevene riigiga.

„Kutsume kõiki rahvusvahelisi spordialaliite neid põhimõtteid toetama ning tunnustame neid, kes on seda juba teinud. Samuti tervitame Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee otsust mitte lasta Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda selle aasta taliparaolümpiamängudel Pekingis,“ märgivad allakirjutanud. „Need piirangud peaksid kehtima seni, kuni koostöö rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetel on taas võimalik,” lisavad nad.

Avalduses julgustatakse kõiki rahvusvahelisi spordiorganisatsioone ja asjassepuutuvaid juriidilisi isikuid mitte sanktsioneerima sportlasi, treenereid või ametnikke, kes otsustavad ühepoolselt lõpetada lepingud Venemaa, Valgevene või Ukraina klubidega. Samuti julgustatakse mitte sanktsioneerima spordikorraldajaid, kes otsustavad keelustada Venemaa või Valgevene sportlased või meeskonnad.

Allakirjutanud kutsuvad rahvusvahelist spordikogukonda jätkuvalt näitama üles solidaarsust Ukraina rahvaga, toetades võimaluse korral Ukraina spordi jätkumist.

Avaldusega on liitunud 26 Euroopa Liidu riiki ning Austraalia, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea, Liechtenstein, Uus-Meremaa, Šveits, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Kultuuriminister Tiit Terik osales 3. märtsil Ühendkuningriigi digi, kultuuri, meedia ja spordi riigisekretäri Nadine Dorries’e kutsel spordivaldkonna ja Ukraina sündmuste arutelul. Kohtumisel räägiti riikide tegevustest ja seisukohtadest seoses Venemaa ja Valgevene osalusega rahvusvahelises spordis ning otsustati koostada samateemaline ühisavaldus.

Avalduse täisteksti leiab siit.

GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel