Foto: Freepik

Laste turvalisuse tagamine on treeneri üks olulisemaid ülesandeid

26. jaanuar 2024 | Uudised

Tunnustatud sporditegelased kutsuvad treenereid üles läbima Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) väärkohtlemise ennetamise kursust.

Foto: Freepik

EADSE sporditurvalisuse koordinaatori Ilona Kivisiku sõnul käsitleti 2023. aastal spordieetika rikkumisi 20 spordialal ligi 30 korral, millest hinnanguliselt üle poole on seotud väärkohtlemisega. Treeneritele mõeldud tasuta e-kursus aitab suurendada teadlikkust väärkohtlemise märkamiseks, ennetamiseks ja reageerimiseks spordikeskkonnas.

„Väärkohtlemise ja ahistamise haavatavaim sihtrühm on lapsed ja noored, samas ei saa unustada, et ka täisealine sportlane on haavatav. Varasemad uuringud on leidnud, et väärkohtlemist spordis mõjutab kultuuriline taust, spordikorraldus, korralduslik ülesehitus, treenerite ja sportlaste võimusuhete vahe, autoritaarne treeningstiil. See tähendab, et treeneri jõupositsioon on tihedalt seotud väärkohtlemise juhtumitega spordis,” ütles Kivisik. „Samas tuleb rõhutada, et kõikidel spordis osalejatel on turvalise ja üksteist hooliva keskkonna loomisel suur roll, kuid siiski treeningkeskkonnas on võtmeisikuks treener.”

Foto: Freepik

Kursuse on esimeste testijatena läbinud eliittreener Siiri Põlluveer, aasta treener Henry Hein ja tippsportlane Allar Raja.

„Väärkohtlemise ennetamise e-kursus on lihtsasti läbitav kõikidele spordiga seotud inimestele, aga eriti peaksid selle kursuse läbima kõik treenerid, olenemata vanusest, kogemusest või kvalifikatsioonist,“ lausus Eesti aasta treener, ujuja Eneli Jefimovat juhendav Henry Hein. „Ülesanded on vägagi elulised ja panevad kaasa mõtlema. Laste ja noorte turvalisuse tagamine on kindlasti üks treeneri olulisemaid ülesandeid ning kursus tuletab seda kindlasti meelde,” lisas Hein.

Kursuse maht on kaks akadeemilist tundi ja see läheb arvesse treenerite täienduskoolitusena. Muuhulgas käsitletakse, kes on ohver ja väärkohtleja, kuidas väärkohtlemine spordis avaldub, ning antakse juhised spordipersonalile väärkohtlemise ennetamiseks. E-kursus sisaldab interaktiivsed ülesandeid ja videomaterjale ning lõppeb testiga.

  • Tutvu spordis väärkohtlemise ennetamise e-kursusega siin.
GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel