ERITEADE! Valitsus kiitis heaks täiendavad leevendused spordi ja meelelahutuse valdkonnas

08. mai 2020 | Uudised

Valitsus kiitis eile e-istungil heaks korralduse, millega laiendas võistkondlike sportmängude meistriliigade meeskondade treenimisvõimalusi ning lubas vabas õhus korraldada avalikke üritusi, mida saab külastada autoga.

Korraldusega on nüüdsest võistkondlike sportmängude meistriliigade meeskondadel lubatud treenida õues. Võistkondade suuruse arvestamisel lähtutakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Seni olid 5. maist alates lubatud Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues. Seletuskiri toob välja, et arvestades võistkondlike spordialade spetsiifikat ning rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud võistlusmäärustikku, on mõistlik teha erisus ka võistkondlike sportmängude võistkondade treeningutele välitingimustes.

Näiteks jalgpallis on rahvusvaheliste reeglite järgi väljakul korraga 11 mängijat, neile lisanduvad võistkonna varumängijad, treenerid ja abipersonal. Selleks et meeskonnal oleks võimalik ühtse tervikuna vabas õhus treenida ning areneda, on vaja luua erisus võistkonnaaladele, kuna kehtiva valitsuse korralduse järgi on ühiselt treeniva rühma maksimaalseks liikmete arvuks määratud kümme.

Võistkondlike sportmängude aladeks on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, ragbi, kriket. Nendest väljas mängitakse enam kui 10-liikmeliste võistkondadega jalgpalli, ragbit ja kriketit. Lisaks täpsustatakse muudatusega, et selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata 2+2 reeglit.

Avalikud üritused autoga külastamiseks

Alates 15. maist tohib korraldada vabas õhus toimuvaid avalikke üritusi, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise ajal autos. Näiteks võib nii korraldada autokino seansse või autokontserte.

Ürituse korraldamiseks peavad olema täidetud eritingimused. Külastajaid tohib ühe auto kohta olla kuni kaks inimest, välja arvatud perekonnaliikmed, kes tohivad olla ühes autos koos.

Teenuseosutaja peab korraldama külaliste autode parkimise nii, et sõidukite vahele jääb piisav distants. Ka peab ürituse korraldaja tagama, et külastajad peavad kinni autost väljumise keelust ning töötajad ja üritusel esinejad reegli 2+2 täitmisest.

Ürituse külastajad peavad viibima autos kogu ürituse ajal ja võivad autost väljuda vaid vältimatu vajaduse korral, näiteks tervislikel põhjustel või tualeti külastamiseks.

Piletimüük toimub külastajatele internetis. Piletikontroll tehakse läbi aknaklaasi, külastaja näitab nutitelefoni ekraanil elektroonilist piletit.

Ürituse alal korraldatakse toitlustamine selliselt, et külastaja autost ei välju, menüüvalik ja maksmine toimub nutitelefoni rakenduse kaudu, tellimus tuuakse auto juurde.

Teenuseosutaja töötajatel on soovitav kasutada kaitsemaski (piisab ka tavalisest näokattest, kui on kaetud suu ja nina). Ürituse toimumise alal tagatakse nõuetekohased desinfitseerimisvahendid.

Korralduses kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet politsei- ja piirivalveamet.

Korraldus!

GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel