Markko Moisar kõneleb täna Lastekaitse Liidu aastakonverentsil

18. november 2021 | Uudised

Täna toimub Lastekaitse Liidu traditsiooniline aastakonverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”, mille teeb eriliseks see, et liit annab üle aumärgi president Kersti Kaljulaiule tema panuse eest laste ja perede heaolusse nii riigi presidendina kui ka läbi oma isikliku eeskuju.

“Kersti Kaljulaid on olnud rahva keskel, kuulates nii laste, noorte kui ka lastevanemate rõõme ja muresid,” ütleb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ja lisab: “Ta on andnud nii suurte kui ka väikeste sõnadele ja mõtetele jõudu juurde ning vajadusel juhtinud julgelt avalikkuse tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele.”

Eestis ainulaadne uuring

Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema. Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kasvamiseks turvalist keskkonda.

Saamaks teada hooldusperedes elavate laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes, viis Lastekaitse Liit sellel aastal läbi uuringu, mille sihtgrupiks olid 10–16-aastased hooldusperedes või asenduskodudes (sh perekodudes) kasvavad lapsed. Eestis ainulaadse uuringu tulemusi tutvustatakse 18. novembril veebis Delfi TV otseülekande vahendusel toimuval konverentsil, mida liit korraldab koostöös MTÜ-ga Oma Pere.

“Ettekannetes pöörame tähelepanu järgmistele teemadele, millest ka asendushooldusel elavad lapsed uuringus rääkisid: miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust? Kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja teda kaasata tema elu puudutavatesse otsustesse? Kuidas rääkida rasketest teemadest?” selgitab konverentsi korraldaja, Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro.

Lisaks Helen Saarnikule, kes on kõnealuse uuringu autoriks, esinevad konverentsil ettekannetega sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks, Moreno Keskuse psühholoog-psühhoterapeut ning Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liige Pille Isat, Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk, tai poksi treener, asendushooldusteenuse kogemusega Markko Moisar, kliiniline lapsepsühholoog Mariana Saksniit ja MTÜ SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Tervitussõnad ütlevad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru.

GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel