Foto: Shutterstock.com

2023. aastal toetatakse maakondade spordiliite kokku üle 1,4 miljoni euroga

15. jaanuar 2023 | Uudised

Kultuuriminister Piret Hartman kinnitas Kultuuriministeeriumi 2023. aasta toetused maakondade spordiliitudele. Koos kohalike omavalitsuste panusega suureneb spordiliitude toetus võrreldes eelmise aastaga kokku poole miljoni euro võrra.

Alates 2023. aastast on Kultuuriministeeriumi tegevustoetus maakondade spordiliitudele otseses seoses kohalike omavalitsuste panusega, siiani ei ole spordiliidu tegevustoetuse suurus omavalitsuste toetusest sõltunud. Muudatus suurendab spordiliitude kogutoetust ning nende rolli ja vastutust liikumisharrastuse edendamisel – võrreldes möödunud aastaga on kohalike omavalitsuste rahaline panus kahekordistunud.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on maakondade spordiliidud olulised partnerid riigile ning panustajad liikumisharrastuse edendamisse. „Kohaliku tasandi tegevused on Eesti inimeste liikumisharjumuste ja rahvatervise parandamise seisukohast määrava tähtsusega. Seni on liitude rahastamine, võimekus ning koostöö kohalike omavalitsustega olnud piirkonniti väga erinev. Seepärast on suur rõõm, et just nüüd, liikumisaastal, on omavalitsuste toetus spordiliitudele lausa kahekordistunud,“ lisas Hartman.

Kui 2022. aastal jäi kohalike omavalitsuste toetus maakondade spordiliitudele kokku 330 000 euro juurde, siis tegevustoetuste taotluste põhjal on omavalitsuste panus käesoleval aastal üle 760 000 euro. Ka Kultuuriministeerium suurendab oma toetust 587 600 eurolt 665 000 eurole. Spordiliitude kogutoetus suureneb seega kokku rohkem kui poole miljoni euro võrra.

Kultuuriministeerium eraldab maakondade spordiliitudele toetust, et aidata kaasa riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035” ning arengustrateegias „Eesti spordipoliitika põhialused 2030“ seatud sihtide elluviimisele. Eesmärk on jõuda aastaks 2030 liikumisaktiivsuses Põhjamaade tasemele  – et vähemalt kaks kolmandikku Eesti elanikkonnast tegeleks liikumise ja spordiga.

GoodFight

GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?

Vaata veel